صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
سايت بچه هاي بوستان نرگس
دانلود
حسين رضائيان جمعه ۱۴ اسفند۱۳۸۸

درورد بر ايران و ايراني                                                                                                                


 


                      تأثير و نفوذ آيين زرتشت در فلاسفه يونان


 


اروپاييان به تمدن يونان باستان مي نازند و آن را اساس تمدن غرب مي دانند ولي اين حقيقت را هميشه کتمان مي کنند که تمدن يونان بر پايه تمدنهاي خاوري بويژه تمدن مصر، ايران ، هند و بابل قرار داشت .


از جمله اين فلاسفه يوناني که خيلي تحت تأثير آيين مزديسنا قرار گرفت ، افلاطون بود که فلسفه اش را « حکمت ايراني در لباس يوناني » خوانده اند  بي سبب نيست که استاد پور داوود مي نويسد : فلسفه افلاطون در بسياري از موارد با تعاليم دين زرتشتي توافق دارد. بخوبي پيداست که اين فيلسوف يوناني از مزديسنا اطلاع خوبي داشته است . از هرميپوس يوناني هم اين گفته نقل گرديده است : اوستا به يوناني ترجمه شده بود و گويا بسياري از حکماي يوناني از جمله افلاطون آن را خوانده بودند .


موارد تأثير جهان بيني زرتشتي در حکمت افلاطون بر طبق آنچه در کتاب « تأثير فرهنگ و جهان بيني ايران بر افلاطون » اثر استفان پانوسي آمده ، به شرح زير مي باشد : آموزه افلاطون درباره مُثل آموزه اي است زرتشتي ، آنچه سقراط ديمونيون خود مي ناميد


چندي پيش از او آن را اشوزرتشت فروهر ناميده بود . مدلول « دئنا » در اوستا مساوي است « ايدوس » در افلاطون ، « لوگوس » مساوي است با « وهومنه ».


نيروهاي خير و شر افلاطون مساوي است با سپنتامينو و انگره مينوي اشوزرتشت .


همانطور که مي دانيم در آيين زرتشتي از دو نوع خرد يعني خرد ذاتي و خرد اکتسابي صحبت شده است .


برگرفته از:


مهرداد مهرين,آيين  راستي يا يکتا پرستي زرتشتي


 


با درود


پرسش و پاسخ در مورد زرتشت پيامبر و دين زرتشتي


زرتشت در چه زماني زندگي مي کرده ؟


 ولي به نظر من بايد پژوهش بهتري در مورد زمان زرتشت انجام گيرد .


محل زندگي زرتشت کجاست ؟خانوادة زرتشت چه کساني بودند ؟  خورشيد چهر .


 زَرَه را زرين و بخش دوم اوشتره را روشنايي به معناي روشنايي زرين يا هاله اي از نور بدانيم . 


دل نوشته:


براستي چرا بفکر اين نيستيم که همان طور که از مرز و بوم خود پاسباني ميکنيم از نام بزرگانمان هم نگهداري کنيم تا کي نوشدارو پس از مرگ سهراب......... ديروز مولانا امروز و فردا کدامين بزرگ ما را به نام سرزمين ديگر وسله ميزنند ... ؟ 


                           

ابزار رایگان وبلاگ