صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
سايت بچه هاي بوستان نرگس
دانلود
حسين رضائيان چهارشنبه 4 فروردین1389

همه سیاره های منظومه شمسی دور محور خود از غرب به شرق می چرخند ، بجز سیاره ناهید که از شرق به غرب می چرخد.

----------------------------------------

آیا می دانستید که جرم زمین هشتاد و یک برابر ماه است؟

----------------------------------------

کره مریخ در 687 روز ، به دور خورشید می چرخد.

----------------------------------------

مدت زمان گردش سیاره عطارد به دور خود ، دو برابر مدت زمان گردش آن به دور خورشید است.

----------------------------------------

کره زمین از 102 عنصر به وجود آمده و این 102 عنصر در بدن انسان وجود دارد.

----------------------------------------

لایه اوزون فقط به اندازه 2 سکه روی هم ضخامت دارد.

----------------------------------------

آیا می دانستید که اگر تمام کرات منظومه شمسی را با هم جمع کنیم و سپس آن را دو برابر کنیم باز هم به اندازه کره ی مشتری نمی شود

----------------------------------------

آیا می دانستید که وسعت کره ی ماه به اندازه قاره استرالیاست؟

----------------------------------------

آیا می دانستید که طبیعت سیاره ی اورانوس برخلاف زمین است یعنی دو قطبش گرم و قسمت های استوایی آن بسیار سرد است؟

----------------------------------------

آیا می دانستید که نیروی جاذبه ی ماه می تواند باعث زمین لرزه شود؟

----------------------------------------

آیا می دانستید که زهره تنها سیاره است که در جهت عقربه های ساعت بدور خودش می چرخد؟

حسين رضائيان پنجشنبه 29 بهمن1388
منظومه ي شمسيادامه مطلب...
حسين رضائيان پنجشنبه 29 بهمن1388
سياره هاادامه مطلب...
براي رفتن به دانستني هاي كره ي مشتري  به ادامه ي مطلب برويد


ادامه مطلب...
حسين رضائيان شنبه 5 دی1388

مقدمه

شکل گیری منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش ، از ابری متشکل از گاز و غبار بین ستاره‌ای ، آغاز گردید. جاذبه باعث انقباض ابر شده و کره متراکمی از گاز در مرکز ابر بوجود آورد. جاذبه همچنین باعث دوران هر چه سریعتر ابر شد. هنگام دوران، مواد موجود در ابر، پهن شده و حلقه ای به وجود آمد که نواحی متراکم مرکزی را در بر می گرفت. سرانجام در این ناحیه متراکم ، گرمای لازم برای وقوع واکنشهای هسته‌ای فراهم گشت و بدین ترتیب ، ستاره خورشید بوجود آمد. اعضای کوچکتر منظومه شمسی از مواد موجود در این حلقه بوجود آمدند. این اعضاء عبارتند از سیارات ، سیارکها و ستاره دنباله دارادامه مطلب...
حسين رضائيان شنبه 5 دی1388

  

مقدمه

شکل گیری منظومه شمسی حدود 5 میلیارد سال پیش ، از ابری متشکل از گاز و غبار بین ستاره‌ای ، آغاز گردید. جاذبه باعث انقباض ابر شده و کره متراکمی از گاز در مرکز ابر بوجود آورد. جاذبه همچنین باعث دوران هر چه سریعتر ابر شد. هنگام دوران، مواد موجود در ابر، پهن شده و حلقه ای به وجود آمد که نواحی متراکم مرکزی را در بر می گرفت. سرانجام در این ناحیه متراکم ، گرمای لازم برای وقوع واکنشهای هسته‌ای فراهم گشت و بدین ترتیب ، ستاره خورشید بوجود آمد. اعضای کوچکتر منظومه شمسی از مواد موجود در این حلقه بوجود آمدند. این اعضاء عبارتند از سیارات ، سیارکها و ستاره دنباله دار.

 

میلیونها سال طول کشید تا منظومه
شمسی از ابری متشکل ازگاز و غبار ، پدید آمد.

 

خانواده منظومه شمسی

تمام اجرام آسمانی که در یک منظومه مداری قرار دارند، تحت تأثیر جاذبه‌ای دو جانبه به دور یک جرم مشترک مرکزی می‌چرخند. در منظومه زمین _ ماه مرکز جرم مشترک در فاصله 4748 کیلومتری (2950مایلی) هسته زمین قرار داشته و از سطح زمین خارج نشده است. در مورد منظومه شمسی ، مرکز جرم مشترک همواره با تغییر موقعیت نسبی سیاره‌ها ، در حال تغییر است. این مرکز در فاصله‌ای حدود 300000 کیلومتر (186000 مایل) خارج از سطح خورشید قرار دارد.

سیارات منظومه شمسی

·         سیاره ماه

·         سیاره عطارد

·         سیاره زهره

·         سیاره زمین

·         سیاره مریخ

·         سیاره مشتری

·         سیاره زحل

·         سیاره سیاره اورانوس

·         سیاره نپتون

·         سیاره پلوتون

·         سیاره سدنا

تمام خصوصیات زیر در مقایسه با زمین می‌باشد

سیاره

قطر
استوا

جرم

شعاع
مدار

سال

روز

عطارد

0.382

0.06

0.38

0.241

58.6

زهره

0.949

0.82

0.72

0.615

-243

زمین

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

مریخ

0.53

0.11

1.52

1.88

1.03

مشتری

11.2

318

5.20

11.86

0.414

زحل

9.41

95

9.54

29.46

0.426

سیاره اورانوس

3.98

14.6

19.22

84.01

0.718

نپتون

3.81

17.2

30.06

164.79

0.671

پلوتون*

0.24

0.0017

39.5

248.5

6.5

سدنا*

-

-

-

-

-

اندازه سیارات نسبت به خورشید و همینطور
محل قرار گرفتن قمرهای سیارات منظومه شمسی

 

حسين رضائيان شنبه 5 دی1388

 

کهکشان چیست ؟

   سال های بسیاری بعد بینگ بنگ تکه های این جهان

به هم پیوستند وکهکشان ها به وجود آمدند. کهکشان ها

از گاز گرد و غباروهزاران ستاره تشکیل شده اند.

جهان از میلیاردها کهکشان تشکیل شده است .

بعضی ها معتقدند تا زمانی که کهکشان ها به دور

شدن ادامه می دهند جهان نیز پیوسته بزرگ می شود

عده ای دیگر عقیده دارند که کهکشان ها روزی متراکم

وروی یکدیگر خرد می شوند تا یک بینگ بنگ یاانفجاربزرگ دیگر رخ دهد .

 

اخترشناس چیست ؟3

اختر شنا سان دا نشمندانی هستند که درباره ی

ستا ره ها وسیاره ها مطا لعه می کنند .  

 

  

*راه شیری چیست ؟

 

راه شیری  کهکشا نی است که ما در آ ن زندگی می کنیم . این کهکشان از ستاره های بی شمار

از جمله خورشید و خانوا ده ی آن یعنی منظومه ی

شمسی تشکیل شده است .

راه شیری کهکشانی مارپیچی است .

اگر از بالا به آن نگاه کنیم شبیه به گرد بادی است

که با زوهای بلند مارپیچی شکل دارد .

اگر از نیم رخ به راه شیری نگاه کنیم این کهکشان

شبیه به دو تخم مرغ است . که از کف به یک دیگر چسبیده اند .

نام کهکشان راه شیری از آن جا آمده است که

شب ها بخشی از آن به صورت نواری سفید رنگ

در آسمان دیده می شود .ما در سیاره ای زندگی می کنیم به نام کره ی زمین که به دور ستاره ای

به نام خورشید که روی یکی از بازوهای مارپبچی 4

 

راه شیری قرار دارد می چرخد .

 

 

(شباهت انسان وستاره)

 

عنا صر تشکیل دهده ی انسان با عنا صر تشکیل دهنده ی یک ستاره یکسان است !

ما نیز از همان ماده ای که ستاره را تشکیل

می دهد به وجود آمده ایم .

 

 

 

کهکشان ما چند ستاره *دارد؟

 

در کهکشان راه شیری تقریبا هزار میلیارد ستاره وجود دارد یعنی تقریبا برای هر نفر از ساکنان امروز کره ی زمین 200 ستاره وجود دارد. با وجودی که ما نمی توانیم همه ی این ستاره ها را

ببینیم اما ستاره شناسان اندازه ی بزرگی جهان را

می دانند واز تعداد ستاره های آن باخبرند . تقریبا

                             5

                  

                                               

100 میلیارد ستاره در 100 میلیارد کهکشان وجود دارد تصور چنین عددی بسیار مشکل است

پس سعی نکنید ستاره ها را بشمارید!

 

        (تولد ستاره ها)

 

                  

ستاره ها درهر لحظه متولد می شوند وزندگی

خود را در پرورشگاه ستاره ها که به خوشه

معروف است شروع می کنند .

  

 

 

کدام ستاره ها

منفجرمی شوند ؟

 

ستاره ها انواع گونا گونی بعضی از آن ها گاز

سوختنی بیشتری نسبت به انواع دیگر، در خود 6

دارند . این ستاره ها در اثر سرد شدن به آرامی

نمی میرند بلکه با نور شدیدی منفجر می شوند

این ستاره ها سوپر نوا یا ابر نواختر نام دارند .

 

 

سیاه چاله چیست ؟

 

نیروی جاذبه یا گرانش ، نیرویی است که همه چیز

را به سمت زمین می کشد وجذب میکند تمام

سیاره ها وستاره ها نیروی جاذبه دارند نیروی جاذبه ی بعضی از ستاره ها ممکن است در اواخر

عمرشان چنان شدید شود که ستاره را در هم ببرد

ومتراکم کند . وقتی ستاره ی در حال مرگ متراکم

می شود بیش از پیش کوچک می شود ، ودر نهایت ، آن چه که از آن باقی می ماند ، یک

توده ی بسیار متراکم با نیروی جاذبه ی بسیار زیاد

که نور نمی تواند از آن عبور کند. این توده سیاه

چاله نام دارد .

 

آیا ستاره ها به همان شکلی

             7

هستند که ما آن هارا

می بینیم ؟

 

نه ستاره ها مثل توپ گردند . ما برای آن ها لبه های تیز می کشیم ، چون از روی زمین آن ها را

تقریبا به این شکل می بینیم واین شکل به سبب درخشش و چشمک زدن آن هاست .

 

 

 

 

 

چند سیاره در جهان وجود دارد ؟

 

سیاره ی ما زمین ، هشت سیاره ی همسایه دارد .

این خانواده که از نه سیاره تشکیل شده است ،

به دور خورشید در گردش هستند . خورشید به

همراه تمام اجرام آسمانی که به گرد آن می چرخند

منظومه ی شمسی را به وجود می آورند .

                              8

منظومه ی شمسی ، علاوه بر خورشید و سیاره های اطراف آن ، شامل قمرها ، سیاره های ، سیارک ها و ستاره های دنبا له دار است .

 

 

کدام سیاره بزرگ ترین قمر را دارد ؟

 

قمرها اجرامی سنگی هستند که به دور سیاره ها می چرخند . سیاره ی مشتری ، 16 قمر دارد که سه قمر آن به نام های گانیمد ، گالیستوو آیواز

کره ی ماه ، یعنی قمر سیاره ی زمین بزرگ ترند

سیاره ی عطارد و ناهید قمر ندارند . اما بقیه سیاره ها حد اقل یک قمر دارند .

 

 

کدام قمرها شبیه به سیب زمینی هستند .

 

سیاره ی مریخ دو قمر کوچک دارند که شبیه سیب زمینی چروکیده و مانده هستند . این قمرها دیموس

و فوبوس نام دارند .و بر خلاف قمر های بزرگ تر کروی نیستند .

                               9

 

کره ی ماه چه شکلی است؟

 

کره ی ماه قمر سیاره ی زمین ، خشک، وپر از

گرد و غبار است . و هیچ علائم حیاتی در آن دیده

نمی شود . در این کره آب و هوا وجود ندارد .

در طول روز ، آن قدر هوا گرم است که خون

انسان به جوش می آید . در شب ها نیز یخبندان

است ؛ به راستی ، چه مکان خیال انگیزی برای

گذراندن تعطیلات !

 

 

 

چرا فضا نوردان در فضا

معلق می مانند ؟

 

در فضا نیروی جاذبه بسیا ر کم است . حتی

در سفینه ی فضایی هم این حالت وجود دارد .

فضا نوردان در این حالت به اندازه ای

سبک می شوند که مثل باد کنک در فضا 10

معلق می مانند !

 

 

چرا خورشید در شب ناپدید

می شود .

 

کره ی زمین ، هم به دور خودش وهم به دور خورشید می چرخد . در طول این گردش ، آن سوی کره ی زمین که به سمت خورشید نیست ، در شب و تاریکی فرو می رود . یک روز و یک شب طول می کشد تا کره ی زمین یک دور کامل

به دور خود بچرخد .

 

 

 

موشک ها چه کاربردی دارند ؟

 

از موشک ها برای قرار دادن ما شین ها یی به نام ماهواره درمدار زمین استفا ده می شود . انواع ماهواره برای انجام دادن ما موریت های متفا وت به کا ر می روند .

 11

موشک ها با چه سرعتی حرکت می کنند .

 

موشک ها برای این که بتوانند وارد فضا شوند

با ید بیش از 11 کیلومتر در ثانیه سرعت داشته باشند . یعنی سرعت آن ها باید تقریبا معادل 400 کیلومتر در ساعت باشد .اگر موشک ها با این سرعت پرواز نکنند ،

نمی توانند از نیروی جاذ به ی زمین بگریزند و وارد فضا شوند .

 

 

سیاره ی سرخ کدام است ؟

 

سیاره ی مریخ ، سیاره ی سرخ هم نا میده

می شود . سطح این سیا ره از گرد و غبا ر سرخ رنگی پوشیده شده است . ودر اثر وزش باد ، ابر صورتی رنگی از غبا ر در سطح این

سیا ره دیده می شود . سنگ های سطح مریخ

آهن دارند . وقتی آهن زنگ می زند ، قرمز می شود . شاید مناسب تر بود ، به این سیاره ،

سیاره ی زنگ زده گفته می شد !

 

 12

لباس فضا نوردی چه کاربردی دارد؟

 

در فضا هوایی برای تنفس وجود ندارد . در مناطقی که سفینه زیر خورشید قرار می گیرد ،

هوا بسیا ر گرم ودر مناطق دیگر هوا بسیار سرد است . بدون لباس فضا نوردی ، فضا نوردان موقع خروج از سفینه محفوظ نیستند .

 

 

چگونه دور ترین سیاره ها

را می شناسیم .

 

تا زما نی که کا وش گر های سفینه ی فضا یی وایجر 2 در سال 1986 به سیاره ی اورانوس

ودر سال 1989 به نپتون سفر نکرده بود ، دانشمندان این دو سیاره را به خوبی نمی شناختند . این سیاره ها آن قدر دور هستند

که نمی توان با تلسکوپ های بسیار قوی

به وضوح از زمین آن ها را مشاهده کرد .

دوربین وایجر2 نشان داد که سیاره ی نپتون

8 قمر دارد . این در حا لی بود که

اختر شنا سان فقط دو قمر آن را با تلسکوپ 13

ها ی خود از زمین می دیدند .

 

 

دور ترین سیاره از خورشید کدام است ؟

سیا ره ی پلوتون دور ترین سیاره به خورشید است ، اما مدار آن به شکلی است که هر 248     

سال یکبا ر ، از نپتون ، به  خورشید نزدیک تر می شود .

 

بزرگ ترین سیاره کدام است ؟

 

سیاره ی مشتری به اندازه ای بزرگ است که می تواند تمام سیاره ها را در خودش جای دهد! روی این سیاره نقش های زیبا یی دیده می شود . که گاز های در حا ل چرخش پدید می آورند . این گاز ها ، در اثر وزش باد ها و

طو فان ها ی شدید به وجود می آیند .

 

 

گرم ترین سیاره کدام است؟

 

سیاره نا هید (زهره ) نزدیک ترین سیا ره به خورشید نیست ، اما گرم ترین سیاره ی                                            14       

منظومه ی شمسی است . دما ی این سیا ره به 500 درجه ی سیلسیوس ، یعنی هشت برابر دمای صحرای آفریقا ، گرم ترین نقطه ی

کره ی زمین ، می رسد .

 

 

چرا سیاره ی زمین منحصر به فرد است ؟

 

سیاره ی زمین ، نه تنها سیاره ی منظومه ی شمسی است که دارای آب و موجودات زنده است . به همین دلیل هم منحصر به فرد است .

زمین ، سومین سیاره ی نزدیک به خورشید است . واز خورشید نور و گرمای لازم برای زندگی ما انسان ها را می گیرد . اگر زمین به

خورشید نزدیک تر بود ، دمای آ ن بسیار گرم تر ، و اگر دور تر از خورشید بود ، بسیار سرد تر می شد .

 

 

تفاوت ستاره و سیاره چیست ؟

 

سیاره ها به اندازه ی ستاره ها بزرگ و گرم نیستند . واز خود نوری ندارند . بلکه نور ستاره ها را بر می گر دا نند . سیاره ها ی منظو مه ی شمسی ، از بقا یا ی ابری از گاز و

غبا ر که خورشید را به وجود آورده است ،

تشکیل شده اند .

 

 

آیا خورشید روزی نابود خواهد شد ؟

با لا خره یک روز تمام سوخت خود را مصرف خواهد کرد . و نا بود خواهد شد اما این اتفاق 5 میلیارد سال دیگر رخ خواهد داد.

ابتدا حجم خورشید زیا د خواهد شد. و به یک غول سرخ تبدیل می شود . سپس پیش از آن که کا ملا خاموش شود تبدیل به کو توله ای سفید خواهد شد.

 

 

 

دمای خورشید چه قدر است؟

 

خورشید هم مثل تمام ستاره ها ، توده ی کروی شکل عظیمی از گاز سوزان است . مرکز خورشید بیشترین دما را دارد . و دما ی آن تقریبا 15 میلیون درجه ی سیلسیوس است.

دمای سطح  خورشید از مرکز آن کم تر است و به 6000 درجه ی سیلسیوس می رسد . ولی این دما هم 25 برابر دمای گرم ترین اجا ق های دنیا ست !

 

 

 

چرا ستاره ها چشمک میزنند ؟

 

نور ستاره ها ثابت است اما اگر از زمین به آن ها نگاه کنیم ، به نظر می رسد که چشمک

می زنند .چرا؟ زیرا در اطراف کره ی زمین

لای های هوای گرم و سرد وجود دارند نور ستاره ها برای این که به ما برسد ، باید از این

لای های در حال حرکت عبور کند به همین دلیل نور ستا ره ها منحرف می شود . و به نظر میرسد که ستاره ها چشمک می زنند .

 

 

آیا می دانید؟

 

آیا می دانید ستاره هایی که در پا یان عمرشان منفجر می شوند 8 برابر خورشید سوخت دارند !

 

 

آیا می دانید ؟

 

آیا می دانید اندازه ی اغلب لکه های خورشیدی بزرگ تر از اندازه ی کره ی زمین است!

 

 

آیا می دانید ؟

 

آیا می دانید سیاره ی مشتری یکی از چهار

سیاره ی حلقه دار است !

 

آیا می دانید ؟

 

آ یا می دانید جا ذبه ی کره ی ماه به اندازه ی نیروی جا ذ به ی کره ی زمین قوی نیست در

کره ی ماه وزن ما 6 برابر سبک تر خواهد شد

و می توانیم 6 برابر با لا تر بپریم .!

 

 

آیا می دانید ؟

 

آیا می دا نید بلند ترین مو شکی که تا کنون

به فضا پرتا ب شده سا ترن 5 است این موشک

آ پولو 11 و نخستین انسان ها را به فضا برد !

 

 

آیا می دانید ؟

 

آیا می دا نید در فضا قد انسان بلند می شود فضا نوردان وقتی به زمین بر می گردند 5 سانتیمتر بلند ترند !

 

 

 آیا می دا نید ؟

 

آیا می دا نید هیچکس نمی دا ند ما ده ای که باعث تولد و به وجود آ مدن این جهان شده از کجا آمده است !

 

آیا می دا نید ؟

 

آیا می دا نید تعداد ستاره ها در مرکز را ه شیری بیش تر از با زو ها ی ما ر پیچی آ ن است !

 

 

واحد نجومی چیست ؟

 

93  میلیون مایل فا صله ی زمین و خورشید زما نی که با فضای وسیع بین زمین و دیگر ستاره ها و بین زمین و کهکشان ها مقایسه می شود بسیار نا چیز است . منجّمان 93 میلیون مایل را به عنوان یک واحد اساسی تحت عنوان واحد نجومی برای سنجش مسافت در فضا به کار می برند . واحد بزرگ تر از واحد نجومی سال نوری است که برابر با مسا فتی است که نور در یک سال می پیماید . سرعت نور در هر ثانیه 186262 مایل است و

مسافت پیموده شده 6000،000،000،000

مایل می باشد ! ! بعد از خورشید نزدیک ترین ستاره 4/3 سال نوری با زمین فاصله دارد و فاصله ی تعدادی از کهکشان های همسایه ی ما 2000000 سال نوری می باشد . پارسک واحد اندازه گیری مسافت میان ستارگان است که برابر 3/26 سال نوری است و مگا پارسک برابر با 1000000 پارسک است .

 

 

 

چرا شکل ماه تغییر می کند ؟

 

در حقیقت شکل کره ی ماه تغییر نمی کند زیرا آنچه تغییر می کند شکل قسمتی از ناحیه ی روشن آن است که ما از روی زمین می بینیم با حرکت ماه به دور زمین در 14 روز اول قسمت نورانی ماه رفته رفته زیاد می شود ودر 14 روز دوم قسمت نورانی ماه رفته رفته کم می شود .

 

 

چه کسانی ماه را می خورند ؟

 

چینی ها در ماه سپتامر هنگامی که قرص ماه کامل است

شیرینی هایی به شکل ماه می پزند سپس همه در پارکی که با فانوس های روشن کاغذی تزیین شده است دور هم جمع می شوند آن ها در حالی که قرص کامل ماه را تماشا می کنند شیرینی ها را می خورند .

 

 

آیا می دانید ؟

 

نیل آرمسترانگ نخستین کسی بود که به کره ی ما ه قدم گذاشت آرمسترانگ یک فضا نورد آمریکایی بود که در مأموریت فضایی آپولو 11درژوئیه سال 1969 شرکت داشت .

 

 

آیا می دانید ؟

 

یکی از قطعه های مو سیقی بهتون موسیقی دان آلمانی روشنایی ماه نام دارد وقتی به این قطعه گوش می دهیم احساس می کنیم که  کره ی ماه در حال بالا آمدن در آسمان است .

 

 

سیاره ی زمین چند سال دارد؟

 

دانشمندان عقیده دارند که کره ی زمین هم زمان با کره ی ماه یعنی 4/6 میلیارد سال پیش به وجود آمده است اما در آن زمان هیچ کس شاهد وقوع این پدیده نبود .

 

 

 

نجوم 2

صورت های فلکی تابستان

شب ها در فصل تابستان در آسمان یک مثلث خیلی بزرگ به خوبی قابل تشخیص است که مثلث تابستانی نام دارد . در اوایل شب در سمت مشرق طلوع

میکند وحدود نیمه شب درست در بالا ی سرما قرار میگیرد وکمی قبل از طلوع خورشید در مغرب آسمان

میتوان آن را مشاهده کرد هر کدام از سه ستاره ای که مثلث را تشکیل میدهند به صورت های فلکی جداگانه

تعلق دارند .ستاره ی ذنب در دم دجاجه ستاره نسر واقع در صورت فلکی شلیاق وستاره نسر طائر در صورت

فلکی عقاب قرار دارند.

 

 

آیا می دانید؟

 

زمین سومین سیاره ی منظومه ی شمسی است که با سرعتی در حدود 1800کیلو متر در ثانیه حرکت می کند

 

آیا می دانید؟

 

زمین در بین هشت سیاره ی منظومه ی شمسی با قطری معادل 13000 کیلو متر رتبه ی پنجم از لحاظ اندازه را به خود اختصاص داده است.

 

آیا می دانید؟

 

اکسیژن فراوان ترین عنصر شیمیایی

در سنگ های پوسته است .

 

نواختر چیست؟

 

ستاره ای که نا گهان منفجر میشود و مدت چند ساعت نور شدیدی میدهد وکم کم در مدت چند هفته نور آن کمتر می شود .

 

صورت فلکی چیست ؟

 

گروهی از ستاره گان که به شکلی در آسما ن دیده می شود .

 

حسين رضائيان شنبه 5 دی1388

منظومه شمسی

سیستم خورشیدی، دستگاه خورشیدی

solar system

ترکیب یک ستاره بنام خورشید وهشت سیاره با نامهای تیر٬ ناهید٬ زمین ٬مریخ٬ مشتری زحل٬ اورانوس و نپتون و  تعدادی سیارک تعدادی دنباله دار   وتعدادی سیاره کوتوله که با نظمی قابل توجه دور آن می چرخند.میدان ثقل کره خورشید  ٬حرکت سیارات ودیگر اجرام منظومه را کنترل می کند.مقداری گاز وغبار میان سیاره ای نیز در این منظومه وجود دارد.

تمامی سیارات منظومه شمسی تقریبا" در یک صفحه مداری به دور خورشید می‌گردند. به استثنای عطارد که صفحه مداری آن با صفحه مداری زمین یا دایره‌‌البروج زاویه‌ای معادل تقریبی ˚7 می‌سازد، تمایل صفحات مداری سایر سیارات منظومه شمسی نسبت به صفحه مداری زمین، کمتر از ˚4/3 است. این بدان معناست که اگر به منظومه شمسی از پهلو نگاه کنیم ظاهری شبیه به یک صفحه تخت دارد. زوایایی که محور گردش سیارات به دور خود با صفحه مدار زمین می‌سازند نیز اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند. انحراف محور سیارات منظومه شمسی به این صفحه کمتر از ˚30 است. انحراف محور خورشید نیز نسبت به صفحه دایره‌‌البروج ˚25/7 است. راستای حرکت وضعی (گردش سیاره به دور خود که موجب پیدایش شب و روز می‌شود) و حرکت انتقالی (گردش سیاره به دور خورشید که سبب پیدایش سال می‌گردد) سیارات منظومه شمسی نیز می‌تواند گواهی بر نظریه سحابی خورشیدی باشد. اگر از نقطه‌ای در بالای قطب شمال زمین به سیارات بنگریم، تمامی سیارات در جهت خلاف عقربه‌های ساعت به دور خورشید در گردشند و به استثنای زهره و اورانوس، جهت حرکت وضعی سایر سیارات نیز عکس جهت عقربه‌های ساعت است. برخی سیاره‌شناسان معتقدند علت این ناهماهنگی در زهره و اورانوس می‌تواند برخورد سهمگین یک جرم سماوی با این دو سیاره در سال‌های آغازین پیدایش منظومه شمسی باشد، گرچه صحت این فرضیه هنوز به اثبات نرسیده است. سه دلیل فوق، یعنی قرار گرفتن تمامی سیارات در یک صفحه مداری، راستای چرخش آنها به دور خود (به استثنای زهره و اورانوس)، و جهت گردش آنها به دور خورشید از مهم‌ترین دلایلی هستند که نشان می‌دهند منشا پیدایش تمامی سیارات منظومه شمسی یکسان و به نوعی مرتبط با پیدایش خورشید بوده است. علاوه بر این، دانشمندان به کمک محاسبه نیمه عمر مواد رادیواکتیو موجود در زمین، ماه، مریخ و شهابسنگ‌ها دریافتند اجرام منظومه شمسی بین 3/4 تا 8/4 میلیارد سال عمر دارند که همزمانی تولد آنها را نشان می‌دهد. این شباهت‌ها و هماهنگی میان اجزای منظومه خورشیدی، مهم‌ترین دلیل اثبات نظریه سحابی خورشیدی است. علاوه بر این، فناوری جدید تصاویری از ستاره‌های در حال تولد شکار کرده است که ابری از غبار در حال تراکم را در اطراف آنها نشان می‌دهد که محل تولد سیارات آن منظومه محسوب می‌شود. چنانچه نظریه سحابی خورشیدی صحیح باشد، سیارات در جهان ما باید به وفور یافت شوند چرا که اغلب ستارگان در مرکز قرص‌هایی از غبار که محل تولد سیارات است، تشکیل می‌شوند. کشف سیارات فراخورشیدی گامی مهم در اثبات این نظریه تا‌کنون بوده است.

      میدان مغناطیسی در سیارات

در منظومه شمسی میدانهای مغناطیسی خورشید وسیارات عموما" توسط جریانات الکتریکی متحرک درون لایه های رسانای درونی تولید می شود.در خورشید میدان مغناطیسی  ناشی از حرکت داخلی گاز یونیده است.در زمین لایه رساناعامل ایجاد میدان به شکل آهن مایع در هسته بیرونی قرار دارد.در مورد سیاره مشتری وزحل میدان مغناطیسی ناشی از حرکات درون لایه هیدروزنی فلزی ودر اورانوس ونپتون هم احتمالا" یک لایه یخی slushy- عامل ایجاد میدان است.در سیاره تیر هسته آهنی بزرگ عامل ایجاد میدان است گرچه فعال بودن این هسته هرروز مورد شک بیشتری قرار می گیرد واحتمال دارد که میدان مغناطیسی موجود باقیمانده میدان از زمانهای دور سیاره باشد.در حال حاضر ماه وسیاره مریخ دارای میدان نیستند اما آزمایش روی سخره های دو جرم نشان از وجود میدان در زمانهای گذشته دارد.اقمار بزرگ سیاره مشتری نیز دارای میدان ضعیفی هستند.تاکنون طی تاریخ چندین بار (در مقیاس چندصدهزار ساله)جای قطبهای میدان مغناطیسی زمین تغییر کرده است البته خورشید نیز دارای چنین تغییراتی است که دوره آن کوتاهتر واثرات آن عموما" محلی است.کشف این تغییرات کمکی بوده است در جهت توجیه تکتونیک صفحه ای.

قسمتی از فضا که محل برخورد باد خورشیدی با میدان مغناطیسی است مغناطکره نامیده می شود.

منابع:www.isa.ir

حسين رضائيان شنبه 5 دی1388

نام گردشگر

قطر(برحسب قطر زمین)

جرم(برحسب جرم زمین)

شعاع مداری(برحسب واحد نجومی)

درازی سال

درازی روز

تير يا عطارد

۰٫۳۸۲

۰٫۰۶

۰٫۳۸

۰٫۲۴۱

۵۸٫۶

ناهيد يا زهره

۰٫۹۴۹

۰٫۸۲

۰٫۷۲

۰٫۶۱۵

-۲۴۳

زمين

۱٫۰۰

۱٫۰۰

۱٫۰۰

۱٫۰۰

۱٫۰۰

بهرام يا مريخ

۰٫۵۳

۰٫۱۱

۱٫۵۲

۱٫۸۸

۱٫۰۳

مشتری يا هرمز

۱۱٫۲

۳۱۸

۵٫۲۰

۱۱٫۸۶

۰٫۴۱۴

کيوان يا زحل

۹٫۴۱

۹۵

۹٫۵۴

۲۹٫۴۶

۰٫۴۲۶

اورانوس یا آهوره

۳٫۹۸

۱۴٫۶

۱۹٫۲۲

۸۴٫۰۱

۰٫۷۱۸

نپتون

۳٫۸۱

۱۷٫۲

۳۰٫۰۶

۱۶۴٫۷۹

۰٫۶۷۱

[ویرایش] سیارات کوتوله

سیارات کوتوله سامانه خورشیدی عبارتنداز:[۲]

سیارات کوتوله

نام

قطر(برحسب قطر ماه)

قطر (برحسب km)

جرم (برحسب جرم ماه)

جرم
(‎×
۱۰21 kg)

چگالی
(‎×
۱۰3g/m³)

Surface
گرانش
(m/s2)

سرعت
فرار

(km/s)

کجی
محور

دوره
چرخش

(
روز)

ماه‌ها

دمای
سطح
(K)

اتمسفر

 

سرس[۳][۴]

28.0%

974.6±3.2

1.3%

0.95

2.08

0.27

0.51

~3°

0.38

0

167

none

 

پلوتو[۵][۶]

68.7%

2306±30

17.8%

13.05

2.0

0.58

1.2

119.59°

-6.39

۳

44

transient

 

هائومیا[۷][۸]

33.1%

1150+250−100

5.7%

4.2 ± 0.1

2.6–3.3

~0.44

~0.84

 

 

۲

32 ± 3

 ?

 

ماکی‌ماکی[۷][۹]

43.2%

1500+400−200

~5%?

~4?

~2?

~0.5

~0.8

 

 

0

~30

transient?

 

اریس[۱۰][۱۱]

74.8%

2400±100

22.7%

16.7

2.3

~0.8

1.3

 

~0.3

۱

42

transient?

 

2

ابزار رایگان وبلاگ